afb.

Pieter Leon van Meeuwen

's-Hertogenbosch 16 augustus 1870 - 's-Gravenhage 6 juli 1921 (50)

 
Duijvendak

Jhr. Mr. Pieter Leon van Meeuwen

332
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 332
 
Genealogie
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 Bijlage 1 (2015) 18

Rob van de Laar, 's-Hertogenbosch 700 jaar : de historisch-allegorische optocht, 20 juli 1885 (1985) 74, 75

n: vermelding in een voetnoot