afb.

Pieter Godfried Maria van Meeuwen

's-Hertogenbosch 11 maart 1899 - Ulestraten 9 februari 1982

 
Functies

Jhr. mr. Pieter Godfried Maria van Meeuwen

76
J.M.A. Boots, P.H.A. Calis, F. van den Heuvel en W. de Vries, Het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch 1838-1988 (1988) 76
 
Genealogie
 
Literatuur en bronnenpublicaties

J.M.A. Boots, P.H.A. Calis, F. van den Heuvel en W. de Vries, Het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch 1838-1988 (1988) 76

n: vermelding in een voetnoot