afb.

Petrus Andreas van Meeuwen

's-Hertogenbosch 27 januari 1772 - Maastricht 19 augustus 1848

 
Duijvendak

Jhr. Mr. Petrus Andreas van Meeuwen

's-Hertogenbosch 27 januari 1772 - Maastricht 19 augustus 1848

331
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 331
 
Genealogie
 
Mommers

Meeuwen, mr Petrus Andreas van

R.K.

466
467
A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest II (1953) 466
 
Wapenboek II

Wapenboek II der zeereerwaarden Heeren Broeders der Illustre Lieve Vrouwe Broederschap

5v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
 
Wildeman

Jhr. Mr. Petrus Andreas van Meeuwen

M.G. Wildeman, 'De ridderschap van Noordbrabant : Stamdeelen der Leden 1814-1903' (1903) No. 47
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 523

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 331

A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest II (1953) 466

M.G. Wildeman, 'De ridderschap van Noordbrabant : Stamdeelen der Leden 1814-1903' (1903) No. 47

n: vermelding in een voetnoot