Louise Gerardina Rosa van Meeuwen

's-Hertogenbosch 25 mei 1875 - 's-Gravenhage 2 februari 1933

 
Duijvendak

Jkvr. Louise Gerardina Rosa van Meeuwen

's-Hertogenbosch 25 mei 1875 - 's-Gravenhage 2 februari 1933

333
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 333
 
Genealogie
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) 203

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 333

n: vermelding in een voetnoot