afb.

Lodewijk Cornelis Joseph Andreas van Meeuwen

's-Hertogenbosch 4 november 1844 - 's-Hertogenbosch 1 september 1927

 
Duijvendak

Jhr. Mr. Lodewijk Cornelis Joseph Andreas van Meeuwen

's-Hertogenbosch 4 november 1844 - 's-Hertogenbosch 1 september 1927

332
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 332
 
Genealogie
 
Wapenboek II

Wapenboek II der zeereerwaarden Heeren Broeders der Illustre Lieve Vrouwe Broederschap

16v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
 
Wildeman

Jhr. Mr. Lodewijk Cornelis Joseph Andreas van Meeuwen

M.G. Wildeman, 'De ridderschap van Noordbrabant : Stamdeelen der Leden 1814-1903' (1903) No. 77
 
Artikelen
1907

W.J.F. Juten

Genealogische Kwartierstaten van Nederlandsche Katholieken uit vroeger en later tijd
Bergen-op-Zoom (1907) Eerste Serie No. 54, 92
 
1928

Familiebericht

Overlijden van Jhr. Mr. Louis Cornelis Joseph Andreas van Meeuwen
Provinciale Noordbrabantsche en 's-Hertogenbossche Courant - zaterdag 5 mei 1928
 
Afbeeldingen

1 september 1927
     
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 525

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) 201; Bijlage 17, 95-96, 99-100, 102, 106-109, 123, 126, 133-134, 136-137, 140-141, 150-151, 156, 168, 195, 203, 214, 219, 224-225

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 76, 78, 114, 156, 157, 159, 161, 332, t8.1, t8.3, t8.5

J.J.M. Franssen, De Bossche arbeider in zijn werk- en leefmilieu in de tweede helft van de negentiende eeuw XXXIV (1976) 341, 369

Nederland's Adelsboek (1926) 156-157; (1930) 146; (1934) 148, 150; (1938) 156, 157-158; (1949) 82, 84-85; (1957) 51-52; (1969) 62-63

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 233, 237

Th. A. Wouters, Van bedeling naar verheffing XI (1968) 188, 190, 195

n: vermelding in een voetnoot