Joannes Petrus van Meeuwen

's-Hertogenbosch 14 december 1730 - 's-Hertogenbosch 3 december 1794

 
Duijvendak

Johannes Petrus van Meeuwen

331
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 331
 
Genealogie
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 331

n: vermelding in een voetnoot