Elisabeth Eugenia van Meeuwen

's-Hertogenbosch 29 juli 1873 - 's-Hertogenbosch 9 maart 1946

 
Duijvendak

Jkvr. Elisabeth Eugenia van Meeuwen

's-Hertogenbosch 29 juli 1873 - aldaar 9 maart 1946

332
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 332-333
 
Genealogie
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 332

n: vermelding in een voetnoot