afb.

Eduardus Johannes Petrus van Meeuwen

's-Hertogenbosch 12 september 1802 - 's-Hertogenbosch 8 oktober 1873

 
Duijvendak

Jhr. Mr. Eduardus Johannes Petrus van Meeuwen

331
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 331-332
 
Functies

Jhr. mr. Eduardus Joannes Petrus van Meeuwen

75
J.M.A. Boots, P.H.A. Calis, F. van den Heuvel en W. de Vries, Het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch 1838-1988 (1988) 75
 
Genealogie
 
Juten

jhr. mr. Eduardus Johannes Petrus van Meeuwen

W.J.F. Juten, Kwartierstaten van Nederlandsche Katholieken (1907) No. 54
 
Wapenboek II

Wapenboek II der zeereerwaarden Heeren Broeders der Illustre Lieve Vrouwe Broederschap

10v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
 
Wildeman

Jhr. Mr. Eduardus Johannes Petrus van Meeuwen

M.G. Wildeman, De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 50
 
Artikelen
1907

W.J.F. Juten

Genealogische Kwartierstaten van Nederlandsche Katholieken uit vroeger en later tijd
Bergen-op-Zoom (1907) Eerste Serie, No. 54
 
 
Literatuur en bronnenpublicaties

J.M.A. Boots, P.H.A. Calis, F. van den Heuvel en W. de Vries, Het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch 1838-1988 (1988) 75

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 524

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) 186, 200, 230, 243, 303, 367, 459, 460 (afb. 6.22); Bijlage 1 (2015) 16, 94, 97, 99-100, 102, 106-107, 120-121, 123, 126, 131-133, 135, 137, 139-141, 145, 149-150, 161, 168, 207, 212, 218, 220-221, 228

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 68, 331-332, t6.6, t7.6

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Bestaan in bedrijvigheid XXXII (1975) 208

F.G.G. Govers, Het geslacht en de firma F. van Lanschot 1737-1901 XXV (1989) 241

W.J.F. Juten, Kwartierstaten van Nederlandsche Katholieken (1907) No. 54

A.F.J. van Kempen, Gouvernement tussen Kroon en Statenfacties LXXVI (1988) 361, 367

A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest (1953) 466

Nederland's Adelsboek (1905) 457-458; (1926) 154-155; (1934) 148; (1938) 156; (1949) 81-82; (1957) 48-49

Nederland's Patriciaat (1910) 290

Noordbrabants Historisch Jaarboek 33 (2016) 133, 146

C. Peeters, De Sint Janskathedraal te 's-Hertogenbosch (1985) 70, 100

M.G. Wildeman, De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 50

n: vermelding in een voetnoot