afb.

Eduardus Johannes Petrus van Meeuwen

's-Hertogenbosch 12 september 1802 - 's-Hertogenbosch 8 oktober 1873

 
Duijvendak

Jhr. Mr. Eduardus Johannes Petrus van Meeuwen

's-Hertogenbosch 12 september 1802 - 's-Hertogenbosch 8 oktober 1873

331
332
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 331-332
 
Genealogie
 
Wapenboek II

Wapenboek II der zeereerwaarden Heeren Broeders der Illustre Lieve Vrouwe Broederschap

10v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
 
Wildeman

Jhr. Mr. Eduardus Johannes Petrus van Meeuwen

M.G. Wildeman, 'De ridderschap van Noordbrabant : Stamdeelen der Leden 1814-1903' (1903) No. 50
 
Artikelen
1907

W.J.F. Juten

Genealogische Kwartierstaten van Nederlandsche Katholieken uit vroeger en later tijd
Bergen-op-Zoom (1907) Eerste Serie, No. 54
 
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 524

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) 186, 200, 230, 243, 303, 367, 459; Bijlage 16, 94, 97, 99-100, 102, 106-107, 120-121, 123, 126, 131-133, 135, 137, 139-141, 145, 149-150, 161, 168, 207, 212, 218, 220-221, 228

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 68, 331-332, t6.6, t7.6

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Bestaan in bedrijvigheid XXXII (1975) 208

F.G.G. Govers, Het geslacht en de firma F. van Lanschot 1737-1901 XXV (1989) 241

A.F.J. van Kempen, Gouvernement tussen Kroon en Statenfacties LXXVI (1988) 361, 367

A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest (1953) 466

Nederland's Adelsboek (1926) 154-155; (1934) 148; (1938) 156; (1949) 81-82; (1957) 48-49

Nederland's Patriciaat (1910) 290

Noordbrabants Historisch Jaarboek 33 (2016) 133, 146

C. Peeters, De Sint Janskathedraal te 's-Hertogenbosch (1985) 70, 100

n: vermelding in een voetnoot