afb.

Familie Van Meerwijck

 
Literatuur en bronnenpublicaties

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 505

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 331

B.v.S., 'Aanteekeningen betreffende het geslacht Van Meerwijck' in: Taxandria (1938) 147-150

n: vermelding in een voetnoot