Aleid van de Meervenne

? - 1523

 
Artikelen
2013

Aleid van de Meervenne (1452/3 - 1523) : De jeugd van een late bruid

Terwijl het geboortejaar van de schilder zelf nog steeds onduidelijk is, maar rond 1450 zal liggen, gingen we er tot nu toe van uit dat zijn vrouw Aleid van de Meervenne minstens even oud of nog wat ouder zou zijn dan Jheronimus Bosch. Hernieuwd onderzoek geeft nu scherpere resultaten over de jeugd van Aleid. Het hoeft allereerst geen betoog dat het leven van een man sterk wordt be´nvloed door de vrouw met wie hij 34 jaar heeft samengewoond. Het wel en wee van Aleid tot aan haar huwelijk geeft een vrij duidelijk en weinig vrolijk beeld. Er kwam nogal wat op haar af. Lucas van Dijck bestudeerde de details.
Lucas G.C.M. van Dijck | Bossche Bladen 3 (2013) 103-107
 
Literatuur en bronnenpublicaties

G.C.M. van Dijck, De Bossche Optimaten (1973) 140

n: vermelding in een voetnoot