Bernardus Massing

Maastricht 4 februari 1652 - 's-Hertogenbosch 28 januari 1720

 
Functies
10-07-1674 predikant Kats
03-07-1678 predikant Waarde
24-03-1683 predikant Tiel
19-11-1684 predikant 's-Hertogenbosch (tevens hoogleraar 1701)
 
Genealogie
 
Lieburg

Bernardus Massing

classis: 's-Hertogenbosch
plaats: 's-Hertogenbosch
periode: 1684-1720
Repertorium van Nederlandse hervormde predikanten tot 1816
 
Sassen

19. Bernhard Massing

Gedoopt Maastricht 4 februari 1652 - 's-Hertogenbosch 28 januari 1720
240
241
Literatuur
A.A. Vorsterman van Oyen, Stam- en Wapenboek van aanzienlijke Nederlandsche familiŽn, III (Groningen 1890) 173; DE HAAS, Bossche Scholen van 1629 tot 1795 ('s-Hertogenbosch 1926) 141; De Wapenheraut, XIV (1910), 477; HERMANS, Geschiedenis der Illustre en Latijnsche Scholen te 's-Hertogenbosch, van haar ontstaan in den jare 1630, tot hare opheffing in den jare 1848 (Amsterdam 1852) 21; SASSEN, Het wijsgerig onderwijs aan de Illustre School te 's-Hertogenbosch, 1636-1810 (Amsterdam 1963) 82-83; SCHOENGEN / BOEREN, Monasticon Batavum (Amsterdam 1941-1942) II 97, 98; Tax., XXIX (1922), 8; VAN DER AA, Biographisch Woordenboek der Nederlanden III (Haarlem 1852) XII 353; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) III 137v; VELINGIUS, Redenvoering over de Illustre Schoole van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1760) 66; W. Rotscheidt, Nederlandsche studenten aan Duitsche unuversiteiten en andere inrichtingen van Hooger Onderwijs, Ned. L., XLIV (1926) 185.
'Levensberichten van de hoogleraren der Illustre School te 's-Hertogenbosch 1636-1810' in: Varia Historica Brabantica III (1969) 240-241
 
Artikelen
1963

Ferd. Sassen

Het wijsgerig onderwijs aan de Illustre School te 's-Hertogenbosch (1636-1810)
N.V. Noord-Hollandsche Uitgevers Maatschappij Amsterdam - 1963
dwc.knaw.nl
1969

F.L.R. Sassen

Bernhard Massing
Gedoopt Maastricht 4 februari 1652 - 's-Hertogenbosch 28 januari 1720
Levensberichten van de hoogleraren der Illustre School te 's-Hertogenbosch 1636-1810 (1969) 240
 
 
Literatuur en bronnenpublicaties

M. de Haas, Bossche scholen van 1629 tot 1795 (1926) 141, 144, 145, 264

F.L.R. Sassen, 'Levensberichten van de hoogleraren der Illustre School te 's-Hertogenbosch' in: Varia Historica Brabantica III (1969) 239-241, 248, 249

n: vermelding in een voetnoot