afb. Christie's Amsterdam 1997

Hendrik Bernard Martini

's-Hertogenbosch 20 juni 1693 - 's-Hertogenbosch 6 mei 1776

De in 1774 vervaardigde penning ter gelegenheid van het gouden huwelijksfeest van het puissant rijke echtpaar Martini - Van Schagen. Hendrik Bernard Martini was tijdens zijn werkzame leven als President en Oudste Raad der stad 's-Hertogenbosch lange tijd verantwoordelijk geweest voor de uitgifte van de jaarlijkse Bossche stadhuispenningen. Het feit dat 's-Hertogenbosch deze traditie had is waarschijnlijk de stimulans geweest voor de jonge Theodoor Victor om stempelsnijder te worden.

Lei Lennaerts
 
Genealogie
 
Noordbrabantse studenten

3450. MARTINI, Henricus Bernardus

502
H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 502
 
Smits

De Wapen- en Rouwborden

365
366
C.F.X. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 365-366
 
Wildeman

Mr. Hendrik Bernard Martini

M.G. Wildeman, De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 27, 40, 69
 
Artikelen
1903

Redactie

Mr. Antoni Martini
Nederland's Adelsboek (1903) 372
 
1903

M.G. Wildeman

Stamdeelen van Jhr. Mr. Hendrik Bernard Martini
's-Gravenhage (1903) No. 26
 
1953

A.R.M. Mommers

Martini, mr Hendrik Bernard
Brabant van Generaliteitsland tot Gewest II (1953) 461-462
 
1999

Peter de Clecq en Charles de Mooij

Een bijzonder familiestuk : De verrekijker van de Bossche president-schepen mr. H.B. Martini (1693-1776)
Brabants Heem 2 (1999) 37-45
 
 
Literatuur en bronnenpublicaties

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 502

Kees de Brouwer, Ann Meijer en Eric Schellekens, Heeren van de Leeden (1983) Bijlage I. 33-34

P.C. Molhuijsen (e.d.), Bronnen tot de geschiedenis der Leidse Universiteit (1919-1924) IV. 267

Charles de Mooij en Aart Vos, 's-Hertogenbosch binnenskamers (1999) 39, 40, 67

Nederland's Adelsboek (1949) 46-47

Noordbrabants Historisch Jaarboek 17-18 (2000-2001) 348

Jan van Oudheusden en Harry Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch (2010) I. 14, 17, 63

G. du Rieu (ed.), Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae MDLXXV-MDCCCLXXV (1875) 825

Varia Historica Brabantica III (1969) 236, 237, 267, 290

M.G. Wildeman, De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 27, 40, 69

R.A. van Zuijlen, Naamlijst en wapenkaart der leden van de regering de pensionarissen, griffiers en secretarissen van 's Hertogenbosch (1863) XI

n: vermelding in een voetnoot