afb.

Martini Hendrik Bernard

's-Hertogenbosch 30 augustus 1768 - Vught 16 december 1848

 
Duijvendak

Jhr. Mr. Hendrik Bernard Martini

's-Hertogenbosch 30 augustus 1768 - Vught 16 december 1848

330
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 330
 
Genealogie
 
Kempen

Jhr. Mr. H.B. Martini

's-Hertogenbosch 1768 - Vught 1848

366
367
A.F.J. van Kempen, Gouvernement tussen Kroon en Statenfacties LXXVI (1988) 366-367
 
Mommers

Martini, mr Hendrik Bernard

Ned. Herv.

461
462
A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest II (1953) 461-462
 
Wildeman

Jhr. Mr. Hendrik Bernard Martini

M.G. Wildeman, 'De ridderschap van Noordbrabant : Stamdeelen der Leden 1814-1903' (1903) No. 26
 
Artikelen
1979

J. Belonje

Een vervormd gedenkteken te Vught
De Brabantse Leeuw (1979) 60-66
 
1986

Redactie

Martini
Encyclopedie van Noord-Brabant 3 (1986) 44
 
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) 114, 125-127, 132, 182-183, 263, 301-302, 317, 321, 323, 352-353, 358, 363, 366, 373, 445; Bijlage 15, 39-40, 42, 44, 46, 86-90, 110, 112, 114, 132, 135, 145, 161, 179, 187, 189-191, 211-212, 214, 217, 220-222

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 330

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, 's-Hertogenbosch in de Bataafse en Franse tijd (1955) 262, 262n, 263

A.F.J. van Kempen, Gouvernement tussen Kroon en Statenfacties LXXVI (1988) 46, 63-66, 71n, 149, 174, 365-366

A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest (1953) 461-462

Nederland's Adelsboek (1926) 139-140; (1930) 136; (1934) 139; (1941) 93, 285; (1949) 49-50

n: vermelding in een voetnoot