afb. Jules Géruzet

Johannes Henricus Mahie

's-Hertogenbosch 15 april 1802 - Boxtel 10 februari 1871

 
Duijvendak

Johannes Henricus Mahie

's-Hertogenbosch 15 april 1802 - aldaar 18 februari 1871

329
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 329
 
Genealogie
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) 324

F.G.G. Govers, Het geslacht en de firma F. van Lanschot 1737-1901 XXV (1989) 158

W.J.F. Juten, Kwartierstaten van Nederlandsche Katholieken (1907) I. 54; (1910) II. 88

Nederland's Adelsboek (1926) 157; (1930) 148; (1934) 150; (1938) 158; (1942) 210; (1949) 85; (1957) 51; (1963) 52; (1969) 62

n: vermelding in een voetnoot