afb. Piet den Blanken

Jacoba Adriana Maria Gertrudis Mahie

's-Hertogenbosch 23 mei 1843 - Ginneken 2 mei 1917

 
Duijvendak

Jacqueline Gertrude Marie Mahie

329
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 329
 
Genealogie
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Muriel Boll, 'De tekeningencollectie Jean de Grez' in: Brabant Cultureel (2014)

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 329

n: vermelding in een voetnoot