afb.

Familie Mahie

 
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 328-329

n: vermelding in een voetnoot