afb.

Jac.J. Luyckx

Den Helder 1932 - 2017

Jacques Luyckx werd in 1932 geboren in Den Helder, waar hij ook als leerling-journalist zijn loopbaan als verslaggever begon. In 1966 werd hij chef van de stadsredactie van 'de Bossche krant', in welke functie hij onder andere de heftige verwikkelingen tussen de Vereniging Sociëteit Casino en het gemeentebestuur van nabij meemaakte. Maar veel meer was het twaalf meter lange archief van de Sociëteit Casino de bron van waaruit hij, nadat hij met pensioen was gegaan als adjunct-hoofdredacteur van het Brabants Dagblad, rijkelijk kon putten voor het verhaal van dit boek, dat haast evenveel drama's als blijspelen omvat.
Theater in drie eeuwen is overigens niet zijn enige bijdrage aan de geschiedschrijving van 's-Hertogenbosch. Van zijn hand verschenen ook Harten Kloppen, de historie van de plaatselijke afdeling van het Rode Kruis; Kwakbollen in het oliebollenfantenrijk, de geschiedenis van het jeugdcarnaval in Oeteldonk, Hotel Central, centrum van cultuur en vermaak en Stadsherberg het Pumpke, een geschiedenis. Als eindredacteur had hij voorts een belangrijk aandeel in 's-Hertogenbosch opmerkelijke stad, een in boekvorm gestolde momentopname van de stad aan het eind van de vorige eeuw. Eerder werkte nij mee aan de succesvolle populair-historische series Ach lieve tijd en Als de dag van gisteren.
Op dit moment is Jacques Luyckx nog als medewerker verbonden aan Bossche Bladen, cultuurhistorisch magazine over 's-Hertogenbosch.
Omslag boek 'Theater in drie eeuwen' (2003)
 
Artikelen
2016

Jacques Luyckx

StadsBiEB Centrum: monumentaal en modern
Bossche Kringen 1 (2016) 32-35
 
2017

Theo van de Zande

Jacques Luyckx, voormalig adjunct-hoofdredacteur Brabants Dagblad overleden.
Brabants Dagblad maandag 19 juni 2017 | Nieuws 2, Regio 23
 
2017

Redactie

In Memoriam : Jacques J. Luyckx 1932-2017
Bossche Kringen 4 (2017) 42
 
 
Boeken
1995

Jacques Luyckx

Harten Kloppen : Rode Kruis 's-Hertogenbosch 125 jaar
's-Hertogenbosch oktober 1995
 
1996

Jacques Luyckx e.a.

Stadsherberg 't Pumpke : een geschiedenis
's-Hertogenbosch mei 1996
 
1996

J.J. Luyckx e.a.

's-Hertogenbosch opmerkelijke stad
Waanders - Adr. Heinen | Zwolle - 's-Hertogenbosch 1996 | ISBN 90-4009-798-4
 
2003

Jacques Luyckx

Theater in drie eeuwen : Geschiedenis van de Vereniging Sociëteit Casino 's-Hertogenbosch 1828-2003
Adr. Heinen uitgevers | 's-Hertogenbosch 2003 | ISBN 90-7070-672-5
 
 
Bossche Bladen
1999

Aanzienlijke huizen

'Een zegen hier te mogen wonen'
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 1 (1999) 3-4
1999

Interview : Wethouder Ruud Rottier: 'Historisch decor het mooiste van de stad'

Een vernieuwend kunst- en cultuurbeleid spiegelt Beleidsplan 1998-2000 van 's-Hertogenbosch - het 'regeerakkoord' van de plaatselijke politiek - ons graag voor. Voor de realisatie daarvan moeten wij bij wethouder Ruud Rottier zijn, van wie wij tegelijkertijd willen weten hoe hij dat ziet in relatie tot het behoud van het cultuurhistorisch erfgoed van 's-Hertogenbosch. Wat mag men verwachten van de wethouder van cultuur in de stad die de pretentie heeft culturele hoofdstad van het Zuiden, ja zelfs van Europa te worden?
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 1 (1999) 16-17
1999

Aanzienlijke huizen

Waar gezellen kopergeld gloeiden
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 2 (1999) 46-48
1999

Interview : De synergie van wethouder Frank van Beers : Monumenten met toegevoegde waarde

Bepaalde aanvankelijk stadsontwikkeling de dikte van de wethoudersportefeuille van Frank Beers, sind september vorig jaar heeft hij ook bouwhistorie, archeologie en monumentenzorg onder zijn hoede.
Tijd dus om deze wethouder - sinds 1 januari 1996 van 's-Hertogenbosch, eerder (vanaf '94) van Rosmalen - te vragen wat de rijkelijk bedeelde oude Hertogstad van hem mag verwachten op monumentengebied.
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 2 (1999) 58-60
1999

Aanzienlijke huizen

Het hoge huis aan de Dieze
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 3 (1999) 74-77
1999

Interview : Hector Ferrari uit Uruguay: 'Hier spreekt de verbeelding van eeuwen'

'Ferrari's Onderdelenhuis' prijkt met grote letters ergens in de vernieuwde Helftheuvelpassage. Temidden van die onderdelen op uiteenlopend gebied - fietsen, stofzuigers, telefoons, witgoed, sanitair, elektra, enz. naast ook nog doe-het-zelf artikelen, regenkleding, enz. - huist Hector Ferrari (49). Uruguayaan van geboorte, maar even trots op zijn Nederlanderschap. Trots ook op 'zijn' stad. In vrijwel vlekkeloos Nederlands wil hij desgevraagd graag vertellen hoe hij als buitenlander 's-Hertogenbosch ervaart.
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 3 (1999) 90-92
1999

Aanzienlijke huizen

Van woonwagen naar bungalow
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 4 (1999) 110-112
1999

Interview : Woonwagenbewoonster Annie van Reken: 'ze hebben ons er niet onder gekregen'

Begin jaren negentig was zij de grote voorvechtster voor het behoud van het Bossche woonwagenkamp aan de Vlijmenseweg. Aan het hoofd van een militante delegatie brak zij in op een verkiezingsbijeenkomst in het Casino, nu Theater aan de Parade, bestormde zij het stadhuis, bestookte raadsleden, deed wat hart en geest haar ingaven. Het succes laat zich nog dagelijks zien langs de Vlijmenseweg, waar Annie van Reken - want zij was die grote voorvechtster - nu tevreden een teruggetrokken bestaan waardeert. Al staat zij nog altijd op de bres voor verdediging van de eigen cultuur van de woonwagenbewoner.
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 4 (1999) 113-114
2000

Interview : Oud-wethouder F.J. Suijkerbuijk: 'Ommekeer in het landelijk beleid'

Heilig verklaard als 'Bosschenaar van de eeuw' was Hein Bergé in de jaren zestig de onvervaarde kruisridder tegen het befaamde Structuurplan '64 van 's-Hertogenbosch, Zijn grote tegenspeler was ir. F.J. Suikerbuijk, als wethouder van ruimtelijke ordening politiek de eerst verantwoordelijke voor dat ingrijpende plan. Hoe kijkt hij aan tegen met name de historische binnenstad van 's-Hertogenbosch zoals die zich, anno 2000, blijkt te hebben ontwikkeld?
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 1 (2000) 16-18
2000

Aanzienlijke huizen

Uniek buiten in Rosmalens dorpscentrum
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 1 (2000) 24-26
2000

Aanzienlijke huizen

Het Witte Huis doorgelicht
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 2 (2000) 39-41
2000

Interview

Archivaris Kuyer schrijft geschiedenis : Verantwoorde samenvatting
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 2 (2000) 61-65
2000

Interview

Erwin Verzandvoort : Heinen veel meer dan een boekhandel
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 3 (2000) 82-84
2000

Aanzienlijke huizen

Gek huis nodigt fantasie uit: Verwersstraat 85
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 3 (2000) 96-99
2000

Aanzienlijke huizen

De Loet: eene schoone huysinghe
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 4 (2000) 132-133
2000

Interview

Jo Timmermans zet Bossche collectie te kijk
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 4 (2000) 134-136
2001

Interview : Henri Broeren: Muziekcentrum voorbeeldpodium

Bezig aan zijn tweede seizoen heeft het Muziekcentrum 's-Hertogenbosch een naam die er mag zijn. Een 'voorbeeldpodium' beaamt directeur Henri Broeren graag. En wat er ook geklaagd mag worden over het culturele klimaat van 's-Hertogenbosch, als het om kleinschalige muziek gaat, heeft de stad een voorbeeldig karakter.
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 1 (2001) 11-13
2001

Interview

Ad van Drunen gepromoveerd: 's-Hertogenbosch van straet tot stroom
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 2 (2001) 44-46
2001

Aanzienlijke huizen

Bossche School aan Zuiderparkweg : Mens belangrijkste element in huis
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 2 (2001) 54-56
2001

Interview

Gastconservator prof. Jos Koldeweij: 'Ik probeer Bosch te visualiseren'
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 3 (2001) 98-100
2001

Interview

Rijnsdorpprijs voor Maurice Pirenne : 'Ik hou het graag wat spannend'
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 4 (2001) 114-116
2002

Interview : Museumdirecteur Jan van Laarhoven: 'Gevolg versnippering is verdeeld gezicht'

Bij zijn komst als directeur van het Noordbrabants Museum tekende Jan van Laarhoven voor een nieuwe stijl van leidinggeven. Organisatorisch sprak hij zich uit voor integratie van de secties kunst en historie. ook wilde hij de toeristenstroom kanaliseren, richting Verwersstraat. Voeg daarbij ook nog eens het pleidooi van Theo Hoogbergen voor samenvoeging van Museum Het Kruithuis met het Noordbrabants Museum. Redenen te over voor een gesprek.
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 1 (2002) 10-12
2002

Aanzienlijke huizen

Van Tuldenstraat 17 : Harmonie tussen oud en nieuw
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 1 (2002) 25-27
2002

Interview : ABC-voorzitter Van der Ven, 'Ik wilde er de C van Cultuur bij'

Begonnen als Stichting Archeologie en Bouwhistorie, voegde Jos van der Ven, nadat hij in 1997 voorzitter was geworden, er Cultuur aan toe. Natuurlijk niet omdat Stichting ABC lekker in het gehoor ligt, hoewel dat mooi meegenomen is, maar om de doelstelling te verbreden. Het uitgangspunt bleef echter ongewijzigd, In de optiek van Jos van der Ven: 'proberen publicaties die wetenschappelijk onderbouwd zijn, maar vertaald naar een breed publiek, voor een vriendelijke prijs uit te geven'. Met de C van Cultuur is het 'uitgavenpatroon' zichtbaar verrijkt. Temidden van de vele uitgaven wil Jos van der Ven maar al te graag vertellen wat de Stichting ABC voor 's-Hertogenbosch betekent.
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 2 (2002) 50-52
2002

Interview : Joodse begraafplaatsen in Brabant, 'eenvoudigste stenen vaak het boeiendst'

Een fotoboek met opnamen van alle joodse graven in Brabant, zoals dat wijlen Max Cahen uit Vught voor ogen stond, was indertijd - de jaren '80 van de voorbije eeuw - financieel niet haalbaar. Een boek over de vijftien joodse begraafplaatsen in deze provincie dat dit najaar verschijnt, zal evenwel de stoutste dromen van Cahen overtreffen.
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 3 (2002) 88-90
2002

Aanzienlijke huizen

Dorpsstraat 69 'heel bijzonder' : Een van de laatste oude panden van Rosmalen
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 3 (2002) 91-93
2002

Interview : Pastor B. Speekenbrink: Kerken moeten blijven

Z'n 79 jaren ten spijt is pastor dr. B. W M. Speekenbrink nog altijd actief in de zielzorg. Op twee plaatsen tegelijk zelfs. Op een moment dat anderen aan hun emeritaat beginnen te denken, deinsde de vitale zielenherder er zeventien jaar geleden niet voor terug er nog een tweede parochie bij te nemen. Levend bewijs van het bestaande priestertekort in de roomskatholieke kerk. Een reëel probleem, maar niet om kerksluitingen mee te legitimeren.
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 4 (2002) 118-120
2003

Aanzienlijke huizen

Pronkstuk Jan van der Eerden : Verwersstraat 75: 'Gewoon gemiddeld huis'
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 1 (2003) 10-13
2003

Interview

Stadsarchivaris drs. R.C. Hage : 'Verantwoordelijk voor bewaren verleden'
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 1 (2003) 16-19
2003

Interview

Cees Slegers voorzitter van De Boschboom : Heemkunde moet slag naar heden maken
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 2 (2003) 50-52
2003

Interview : Bouwhistoricus Rob Cruben: 'Oude boerderijen vaak lappendeken'

In het kader van het 'Jaar van de boerderij' wordt momenteel onderzoek gedaan naar waardevolle boerderijen in de gemeente 's-Hertogenbosch. Als directeur van 'BAAC BV Bouwhistorie en Archeologie' weet ir. Rob Gruben daar alles van. Een onthullend interview, dat bovendien het bewijs levert dat je in 's-Hertogenbosch nu eenmaal niet om de Sint-Jan heen kunt.
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 3 (2003) 86-88
2003

Aanzienlijke huizen

Jaar van de boerderij: De Duinsche Hoeve 'n pronkjuweel
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 3 (2003) 96-98
2003

Interview : Wethouder van de Mortel : Waken over het wezen van de stad

'Het gemeentebestuur wil dat archeologie en bouwhistorie structureel invloed hebben op plannen in de stad.' Dit credo beleed wethouder Roderick van de Mortel enige tijd geleden toen hij Hans Janssen toesprak bij diens zilveren jubileum als stadarcheoloog. De Bossche cultuurwethouder neemt graag de tijd om toe te lichten hoe hij 'onze archeologische en bouwhistorische kennis' wenst te zien als inspiratiebron voor ruimtelijke ontwikkeling.
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 4 (2003) 122-124
2003

Interview : Akemi Kaneda zocht in 's-Hertogenbosch vergeefs naar Japans porselein

Na haar studie Engels in Tokio vond Akemi Kaneda uiteindelijk in Nederland haar grote liefde: archeologie. Zij deed in dat kader ook onderzoek in 's-Hertogenbosch, intussen tevens haar woonplaats. Maar Japans porselein vond ze er niet. Dat belette haar overigens niet om aan de Universiteit van Amsterdam af te studeren met een scriptie over Japans porselein in Nederland.
Bossche Bladen 4 (2003) 139-141
2004

Interview : De passie van Jan de Wit: Oude kranten scheppen een tijdsbeeld

Het is begonnen met twee kranten uit 1948, die hij van zijn vader kreeg uit de boedel van zijn net overeleden oma. Die twee - over de inhuldiging van koningin Juliana - werden er meer dan 11.000. De passie die Jan de Wit in haar greep kreeg.
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 1 (2004) 8-10
2004

Brabants Dagblad telde vele titels : Bossche krant waaide met alle winden mee

Meer dan een dozijn namen passeren de revue vooraleer, in 1959, de titel Brabants Dagblad z'n entree maakt in de geschiedenis van 'de Bossche krant'. 'Dat is 45 jaar geleden. Het zou heel mooi zijn als bij de vijftigste verjaardag van deze titel het hoofdstuk Brabants Dagblad aan de geschiedenis van de Bossche krant zou kunnen worden toegevoegd.'
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 1 (2004) 13-14
2004

Interview : Pastoor Xavier van der Spank: 'Bokhoven is iets aparts'

'Bijzonder Bokhoven' luidt de tietel van de bundel, die in juni over deze heerlijkheid aan de Maas is verschenen. Pastoor Xavier van der Spank O.Praem,. min of meer vanzelfsprekend deel uitmakens van de eindredactie, bezondigt zich niet aan grootspraak als hij verklaart: 'Bokhoven is iets aparts'.
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 2 (2004) 50-52
2004

Aanzienlijke huizen

Het kerkje van Bokhoven : Monument aan de Maas
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 2 (2004) 53-55
2004

Interview : Dr. Louis Pirenne 80 : Bosch 'historisch centrum' zou echt 'n toparchief zijn

Tachtig jaar is hij dit jaar geworden. Vitaal en nog immer actief. En alert, zoals bij tijd en wijle zijn puntig ingezonden stukjes in het Brabants Dagblad bewijzen. Dr. L. (louis) P.L. Pirenne. Zijn loopbaan als stadsarchivaris van 's-Hertogenbosch en rijksarchivaris in deze provinciale hoofstad markeert de ontwikkeling van het klassieke, bestofte archief naar een modern en dynamisch bedrijf.
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 3 (2004) 90-94
2004

Museum Slager : Een levend museum is nooit af

Wie in 's-Hertogenbosch mr. Hein Bergé zegt, zegt tegelijkertijd Museum Slager, eens te meer sinds de dood van zijn echtgenote, mevrouw Suze Bergé-Slager (2003), dochter uit het kunstenaarsgezin van Piet Slager, die weer de zoon was van P.M. Slager. Met een tentoonstelling van de landschapsschilder Frans Slager onderstreept het museum weer eens zijn reputatie als enige familiemuseum in Nederland.
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 4 (2004) 125-127
2004

Interview : Mr. Hein Bergé 'Hoogbouw zet Sint-Jan voor schut'

Het begon in 1964 met het Comité Behoud Binnenstad. Maar de kroon op zijn werk was z'n benoeming tot 'Bosschenaar van de eeuw' in 2000. De naam mr. Hein Bergé werd een begrip, dat onlosmakelijk is verbonden met de historische binnenstad van 's-Hertogenbosch. Hoe groot de ommekeer was die hij in het beleid van het gemeentebestuur teweegbracht bewijst de uitverkiezing van 's-Hertogenbosch tot 'Monumentenstad' in 1975.
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 4 (2004) 128-130
2005

Aanzienlijke huizen

Mariënburg van verre zichtbaar : Centrum van katholiek leven
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 1 (2005) 9-12
2005

Interview : Mgr. J. Bluyssen : Den Bosch is me vertrouwd geworden

Aangeblazen door de bekende priesterfilosoof Antoine Bodar, heeft het Brabants Dagblad rond de jaarwisseling bol gestaan van de discussie over de vraag wat er moet gebeuren met kerken die aan de eredienst zijn onttrokken. Langs de zijlijn heeft emeritus-bisschop mgr. J. Bluyssen alle opwinding gelaten aan zich voorbij laten gaan. Dat neemt niet weg dat hij als residerend bisschop in de jaren 1966-1984 eindverantwoordelijke was voor het sluiten van de eerste parochiekerken in 's-Hertogenbosch. Vooral om de Sint-Pieter is veel te doen geweest.
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 1 (2005) 14-16
2005

Interview : Ans van Pagée : Verslingerd aan boeken

Niet gehinderd door haar leeftijd is mevrouw J.F. (Ans) van Pagée-Selis nog elke dag te vinden te midden van naar schatting zo'n 15.000 boeken in haar 'Antiquariaat Brabant' in de Lange Putstraat te 's-Hertogenbosch. 'Eenmaal verslingerd aan boeken blijf je altijd verslingerd aan boeken.'
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 2 (2005) 50-53
2005

Interview : Mevrouw Mia Sweens-Schute : Orgelkring en koffie

De Bossche Orgelkring 'Hendrik Niehoff' telt dit jaar zijn veertigste concertcyclus. Opgericht door wijlen Joseph Sweens en nadien onverkort gekoesterd door zijn vrouw, Mia Sweens-Schute. Zoals zij ook het familiebedrijf van Sweens, de bekende koffiebranderij en theehandel 'De Drie Mollen', veilg stelde, een bewonderenswaardig staaltje van vrouwenemancipatie avant la lettre. Dat zij ook de Sint-Jan met zijn gerenommeerde Schola Cantorum zeer is toegedaan, is welhaast een vanzelfsprekendheid.
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 3 (2005) 80-82
2005

Aanzienlijke huizen

Oude Dieze 8 een rijk bezit : 'Den Gecroonden Boschboom'
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 3 (2005) 101-103
2005

Interview : Jan Peijnenburg, oud-archivaris bisdom: Ik weet niet wat 'emeritaat' inhoudt

Met gepaste trots laat dr. J.W.M. Peijnenburg, oud-archivaris van het bisdom 's-Hertogenbosch z'n nieuwe werkkamer zien in de nok van het bisschoppelijk paleis aan de Parade. 'Ik heb een mooie kamer gekregen om mijn emeritaat door te brengen.' In concreto houdt dit in het schrijven van de geschiedenis van het bisdom 's-Hertogenbosch én die van de priesteropleiding in genoemd bisdom. Hij heeft dan ook 'nog genoeg om handen' om te kunnen zeggen: 'Ik ben nu ruim een jaar emeritus, maar ik heb nog niet ontdekt wat dat woord inhoudt.'
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 4 (2005) 134-137
2006

Interview : Anton Schuttelaars : Zwanenbroederschap telde ooit 14000 buitenleden

De beeldenstorm van 1566, de bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de zestiende eeuw of het fenomeen van de 14.000 buitenleden die de Illustre Lieve Vrouwe Broederschap ooit telde: historicus Anton Schuttelaars deed er onderzoek naar. Met vaak verrassende resultaten.
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 1 (2006) 12-14
2006

Aanzienlijke huizen

Huys van Boxtel : Liefde op het eerste gezicht
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 1 (2006) 24-26
2006

Interview : Mr. drs. Cas de Quay : 'Cultuur is meer dan kunst'

Tot aan zijn pensionering in 1996 was hij vice-voorzitter van de Raad van Bestuur van F. van Lanschot Bankiers. Nadien voorzitter van de 'Stichting Nationaal Monument Sint Jan'. De toekenning van de 'Moeder Truuspoffer' van de folkloristische fanfare 'De Kikvorschen' verleidde hem tot een vlotte beschouwing over volkscultuur. Ook in dit interview betoont mr. drs. Cas de Quay, onderscheiden voor al zijn verdiensten op cultureel gebied, zich een even boeiende als geanimeerde verteller.
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 2 (2006) 44-48
2006

Interview : Rob van de Laar : 'De 11 zit er al vanaf het begin in'

In het 'Stadsportret', dat het Brabants Dagblad enige tijd geleden in de vorm van een magazine uitvergrootte, passeerde een galerij van 'Gezichtsbepalers met visie' de revue. Met onder andere Rob van de Laar, minister-president van Oeteldonk, maar op de eerste plaats Bosschenaar. Een trotse Bosschenaar. Hij wou dat er meer van waren. Van de Laar ontvangt dit jaar de 'Albert Swaneprijs' van de Vereniging Sociëteit Casino voor zijn grote bijdrage aan cultuur en historie van Den Bosch.
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 3 (2006) 92-95
2006

Aanzienlijke huizen

Feesten in de Sint-Josephkerk : Mooiste neogotische kerk werd 'pretcentrum'
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 3 (2006) 101-103
2006

Interview : Jan van der Eerden: 's-Hertogenbosch volmaakt kunstwerk

Niet voor niets werd Jan van der Eerden, onlangs 80 jaar geworden, mét mr. Hein Bergé het afgelopen jaar voor zijn onverwoestbaar strijden voor het behoud van de historische binnenstad van 's-Hertogenbosch geëerd met de zilveren anjer van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Was Bergé min of meer het gezicht van het Comité Behoud Binnenstad, Jan van Eerden was veelal de architect van het beleid, dat 'beter Bestuur' voorstond, de naam waaronder zijn in de gemeenteraad van zich deden spreken.
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 4 (2006) 150-152
2007

Aanzienlijke huizen

'Hoogoord' klassieke villa : Monument in Rosmalen
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 1 (2007) 19-21
2007

Interview : Gerard Rooijakkers : Genootschap weer naar een interventiekracht

Het Noordbrabants Genootschap moet weer, zoals het 170 jaar geleden is begonnen, 'Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant' worden. En als zodanig weer een 'culturele interventiekracht' zijn. Dat is het credo waarmee de bekende Bossche etnoloog Gerard Rooijakkers op 1 januari van dit jaar het voorzitterschap van 'Het Genootschap' op zich heeft genomen.
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 1 (2007) 22-25
2007

Bossche schouwburg geprivatiseerd : 'Avondje TP' niet om aan te horen

Halverwege de jaren '60 van de afgelopen eeuw moest de schouwburg van Den Bosch met de historische naam 'Casino' zo nodig stádsschouwburg worden.
Want een stad zonder stadsschouwburg dat kon toch niet, vond de ambitieuze cultuur-burgemeester van die dagen, mr. R.J.J. Lambooy. Maar de tijden veranderen. Op 1 april jl. werd de klok teruggedraaid, de schouwburg keerde terug in private handen.
Nu de naam nog. Want 'Theater aan de Parade' klinkt nog steeds als een vloek.
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 2 (2007) 38-41
2007

Interview : Archivaris Sint-Jan : Leo Peters: 'Liefdewerk oud papier'

Een oproep in het parochieblad om vrijwilligers voor 'De Bouwloods', het museum van (de restauratie) van de Sint-Jan, was voor Leo Peters (67) het begin. Want met de vroegere archivaris van het Streekarchief van Woerden en omgeving kreeg de Sint-Jan zomaar een vakman in huis, die het kerkbestuur al te goed kon gebruiken. Archivaris van de kathedrale basiliek van de Sint-Jan is Leo Peters nu. Al is het nog altijd vrijwilligerswerk. In zijn geval: vrijwilligersvákwerk.
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 2 (2007) 42-45
2007

Interview : Herman van den Heuvel : 'Ik weet niet van ophouden'

Hij moet zijn (volle) agenda erbij nemen om aan de hand van de daarin genoteerde vergaderingen, afspraken enz. volledig te kunnen zijn in de opsomming van al zijn functies. Op zijn visitekaartje volstaat hij er met twee: voorzitter van de 'Stichting 's-Hertogenbossche Monumentenzorg' en voorzitter 'Stichting Oeteldonks Gemintemuzejum'. En dat alles onder de naam H.G.M. van den Heuvel. In de wandeling Herman.
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 3 (2007) 102-104
2007

Aanzienlijke huizen

Hinthamerstraat 182 : Een levend visitekaartje
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 4 (2007) 121-124
2007

Interview : Charles de Mooij : Museum is er voor het publiek

'Velen denken dat een museum er is voor de kunst. Het museum is er voor het publiek.' Met tentoonstellingen als 'Knus' en 'Wauw' heeft Charles de Mooij (50) zijn visitekaartje al afgegeven als nieuwe directeur van het Noordbrabants Museum.
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 4 (2007) 128-131
2008

Interview : Clemens van der Ven : 'Huizen als De Loet vind je niet in Den Bosch'

'Met mappen vol schepenakten, op een eeuw na compleet, en een nog grotere stapel bouwtekeningen uit 1930 is De Loet waarschijnlijk een van de best gedocumenteerde oude huizen in ons land'. Zo stond te lezen in de beschrijving van het perceel Peperstraat 6, genaamd 'Huizinghe De Loet', in de rubriek 'Aanzienlijke Huizen' van Bossche Bladen no. 4 van jaargang 2. Met aanvullende informatie meer dan gecompleteerd en voorzien van honderden, deels niet eerder gepubliceerde foto's en afbeeldingen, is alle documentatie in zo'n zes jaar tijd bijzonder fraai te boek gesteld. Het resultaat: een standaardwerk dat het ook nog eens uitzonderlijk mooi ingerichte perceel Peperstraat 6 in alle opzichten recht doet.
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 1 (2008) 20-23
2008

Interview : Frater Jan Smits : Fraters van Tilburg lieten hun sporen na

Veel herinneringen aan Den Bosch heeft hij niet. Zijn eerste periode hier (1950-'54) is 'al zo lang geleden' en in zijn tweede termijn (1996-'99) had hij als lid van het provinciaal bestuur van de 'Congregatie van Onze Lieve Vrouw, Moeder van Barmhartigheid' niet veel contact met de stad.
Maar als een van de zeer vele frater-onderwijzers die hier gedurende circa 140 jaar werkzaam zijn geweest, mag hij model staan voor het culturele erfgoed dat de 'Fraters van Tilburg' Den Bosch hebben nagelaten.
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 2 (2008) 56-59
2008

Aanzienlijke huizen

Religieus Erfgoed : Sint Janscentrum: een levend huis
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 2 (2008) 60-62
2008

Interview : Herman Lerou, opdrachtgever restauratie : Sint-Jan als dagtaak

Wie zich wil verdiepen in de restauratie van 'ons' nationaal monument de Sint-Jan kan niet om Herman Lerou (66) heen. Als lid van het kerkbestuur van de Bossche kathedraal is hij directievoerder-opdrachtgever van deze gigantische klus. Als lid van de Stichting Nationaal Monument maakt hij tevens deel uit van het gezelschap, dat met uiteenlopende sponsoracties het geld binnen probeert te halen om het financiële plaatje van 40 miljoen rond te breien. Herman Lerou vindt het wel leuk, die dubbelrol: 'Enerzijds houd ik me bezig met geld inzamelen, anderzijds ben ik de man die het uitgeeft....'
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 3 (2008) 86-89
2008

Interview : Ester Vink op onderzoek: 'Met je laptop kom je overal'

Omdat banen voor historici indertijd niet voor het opscheppen lagen, begon Ester Vink in 1992 haar eigen 'Bureau voor Toegepast Historisch Onderzoek'. Het leverde haar een staat van dienst op, die er mag zijn, gezien alle onderzoeken die ze sindsdien heeft gedaan. En niet alleen in de Bommelerwaard, waar zij woont, of in Den Bosch, waar ze vaak in het Stadsarchief te vinden is, maar door het hele land, tot Den Helder aan toe. Dat is overigens simpeler dan op het eerste gezicht lijkt. Want: 'Met je laptop kom je overal'.
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 4 (2008) 130-133
2008

Aanzienlijke huizen

Levend monument in Engelen : Protestants kerkje op katholieke bodem
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 4 (2008) 139-141
2009

Interview : Afscheid van Bosch Dictee : Jan van Berkom leerde op zijn taal letten....

Als op woensdag 22 april a.s. voor de veertiende maal het Grôôt Bosch Dictee wordt gehouden, de jaarlijkse wedstrijd om de kennis van het Bosch dialect te toetsen, zal dat voor het eerst zonder Jan van Berkom zijn. Hij is teruggetreden als voorzitter. Voor 'Bossche Bladen' kijkt hij even terug.
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 1 (2009) 16-18
2009

Interview : Gerard van Gurp : Van natuurkundige tot geschiedkundige

Na zijn pensionering werd hij van natuurkundige geschiedkundige. Dat verklaart waarom de 80-jarige Gerard van Gurp uit Eindhoven regelmatig in de studiezaal van het Stadsarchief in 's-Hertogenbosch te vinden is. Momenteel voor onderzoek naar de Reformatie in de Meierij.
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 2 (2009) 46-49
2009

Aanzienlijke huizen

Watertoren van Den Bosch : Stoere poortwachter
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 2 (2009) 55-58
2009

Interview : Maike Tjon A Kauw : Fascinerend kijkvenster

'Bouwhistorie is niet alleen het onderzoek naar hoe er vroeger gebouwd werd. Bouwhistorie is ook laten zien hoe de mensen het interieur van hun huizen heel kleurrijk afwerkten. Het cliché dat de mensen in de middeleeuwen heel grijs leefden is wel achterhaald.'
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 3 (2009) 80-83
2009

Interview : Speurtocht Canadese Iwona Perlin : Den Bosch had wel dertig gasthuizen

Over een jaar of twee, drie krijgt 's-Hertogenbosch er een mooi (Engels) boek bij over de geschiedenis van de Bossche gasthuizen in de Middeleeuwen.
Dat beloofde Iwona Perlin eind september, vlak voordat ze na het nodige bronnenonderzoek in het Stadsarchief weer terugging naar Canada.
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 4 (2009) 114-116
2009

Aanzienlijke huizen

Hertogsgemaal Gewande : Gaaf industrieel-archeologisch monument
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 4 (2009) 128-130
2010

Interview : Veronica Dénis : Een visueel boekenmens

Als de spreekwoordelijke 'men' het ergens over eens is, dan is het wel de constatering dat Bossche Bladen zeer fraai oogt. Maar ondanks vermelding in het colofon weten weinigen dat dit het werk is van 'Nika grafische vormgeving, Vught'. Achter dit etiket schuilt de naam Veronica Dénis.
In dit nummer een keer op de voorgrond.
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 1 (2010) 10-13
2010

Interview : Bossche Encyclopedie : Levenswerk van Ton Wetzer

Officieel staat Ton Wetzer bij het Brabants Historisch Informatie Centrum (bhic) te boek als 'coördinator vrijwilligers'. Maar met zijn kennis van wetenschappelijke computerbesturing en computertalen is hij daar niet minder op zijn plaats als de samensteller van de Bossche Encyclopedie. Een schepping die dagelijks groeit. Want gemiddeld zo'n twee uur per dag is hij daar nog steeds mee bezig, veelal in de avonduren. Maar dat is geen enkel bezwaar. Integendeel: 'Als je er lol in hebt, doe je dat met plezier'.
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 2 (2010) 50-52
2010

In Memoriam : Hein Bergé was een begrip

Met mr. Hein Bergé, die op 25 april jl. op 94-jarige leeftijd overleed, is Den Bosch een markante persoonlijkheid ontvallen, wiens naam een begrip werd. ...
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 2 (2010) 56-57
2010

Aanzienlijke huizen

'La Licorne' in Bokhoven : Opmerkelijke verschijning
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 2 (2010) 60-63
2010

Interview : Bouwhistoricus Ronald Glaudemans : Thuis in de binnenstad

Geïnteresseerd als hij was in archeologie wilde Ronald Glaudemans tijdens zijn studie stedenbouwkunde wel als vrijwilliger aan de slag bij de bam, de gemeentelijke dienst Bouwhistorie, Archeologie en Monumenten. Maar Ad van Drunen strikte hem voor bouwhistorie. Dat was in 1982 of daaromtrent. Vorig jaar keerde hij terug naar Den Bosch. Om Ad van Drunen, die met de pensioengerechtigde leeftijd in zicht bezig is af te bouwen, op te volgen als gemeentelijk bouwhistoricus.
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 3 (2010) 88-92
2010

Aanzienlijke huizen

Salon 'De Roosekrans' : Chocolaterie sloeg generatie over
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 4 (2010) 126-128
 
2010

Jac.J. Luyckx

Interview : 'De grafzerken van de Sint-Jan' : Droom Ton Meulman werd werkelijkheid
Bossche Bladen 4 (2010) 136-139
 
2011

Aanzienlijke huizen

In Engelen aan de Dieze : 'Pastorije-huysinge' blijft inspirerend
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 4 (2011) 130-134
 
2011

Aanzienlijke huizen

Hinthamerstraat 151-153-155 : Ingewikkelde woonvormen
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 2 (2011) 58-61
 
2011

Aanzienlijke huizen

In Engelen aan de Dieze : 'Pastorije-huysinge' blijft inspirerend
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 4 (2011) 130-134
 
2012

Aanzienlijke huizen

Trap op, trap af : 'Groot spookhuis' nu 'een leefhuis'
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 2 (2012) 58-61
 
2012

Jac.J. Luyckx

Interview : Vincent Verstappen voorzitter Boschboom : Eigentijdsheid en samenwerking
Bossche Bladen 4 (2012) 124-127
 
2012

Aanzienlijke huizen

Willem II-fabriek : Een kunststuk
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 4 (2012) 132-135
 
2013

Jac.J. Luyckx

Interview : Coen Free : Onafhankelijk denker
Bossche Bladen 2 (2013) 50-54
 
2013

Bossche plekken

Heetmanplein : Terug in de geschiedenis
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 2 (2013) 61-65
 
2013

Jac.J. Luyckx

Interview : Marius van den Wildenberg : 'Laten wij onszelf eens evalueren'
Bossche Bladen 4 (2013) 130-135
 
2013

Bossche plekken

GZG-terrein : Een prijs voor... leegstand
Jac.J. Luyckx | Bossche Bladen 4 (2013) 142-145