afb.

Familie Luyckx

 
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 328

n: vermelding in een voetnoot