afb.

Johannes Lambertus Antonius Luyben

Delft 14 december 1786 - 's-Hertogenbosch 15 september 1859

 
Duijvendak

Mr. Johannes Lambertus Antonius Luyben

327
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 327
 
Functies

mr. Joannes Lambertus Antonius Luijben

72
J.M.A. Boots, P.H.A. Calis, F. van den Heuvel en W. de Vries, Het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch 1838-1988 (1988) 72
 
Genealogie
 
Van Kempen

Mr. J.L.A. Luyben

366
A.F.J. van Kempen, Gouvernement tussen Kroon en Statenfacties LXXVI (1988) 366
 
Afbeeldingen
  • 21 juni 1849
 
Literatuur en bronnenpublicaties

J.M.A. Boots, P.H.A. Calis, F. van den Heuvel en W. de Vries, Het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch 1838-1988 (1988) 72

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 327

A.F.J. van Kempen, Gouvernement tussen Kroon en Statenfacties LXXVI (1988) 89, 94, 253, 266, 271-273, 275, 277, 283, 337, 350, 352-353, 366

P.C. Molhuysen e.a., Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek VIII (1930) 1079

Van der Aa e.a., Biographisch Woordenboek der Nederlanden (Van der Aa) XI (1865) 748-749

J.H.J.M. Witlox, De Katholieke Staatspartij (1919/1927)

n: vermelding in een voetnoot