afb.

Johannes Lambertus Antonius Luyben

Delft 14 december 1786 - 's-Hertogenbosch 15 september 1859 (72)

 
Duijvendak

Mr. Johannes Lambertus Antonius Luyben

327
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 327
 
Functies

mr. Joannes Lambertus Antonius Luijben

72
J.M.A. Boots, P.H.A. Calis, F. van den Heuvel en W. de Vries, Het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch 1838-1988 (1988) 72
 
Genealogie
 
Van Kempen

Mr. J.L.A. Luyben

366
A.F.J. van Kempen, Gouvernement tussen Kroon en Statenfacties LXXVI (1988) 366
 
Wildeman

Mr. Johannes Lambertus Antonius Luyben

M.G. Wildeman, De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 90
 
Afbeeldingen
  • 21 juni 1849
 
Literatuur en bronnenpublicaties

J.M.A. Boots, P.H.A. Calis, F. van den Heuvel en W. de Vries, Het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch 1838-1988 (1988) 72

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 327

A.F.J. van Kempen, Gouvernement tussen Kroon en Statenfacties LXXVI (1988) 89, 94, 253, 266, 271-273, 275, 277, 283, 337, 350, 352-353, 366

P.C. Molhuysen e.a., Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek VIII (1930) 1079

Van der Aa e.a., Biographisch Woordenboek der Nederlanden (Van der Aa) XI (1865) 748-749

M.G. Wildeman, De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 90

J.H.J.M. Witlox, De Katholieke Staatspartij (1919/1927)

n: vermelding in een voetnoot