Antoinette Cecilia Maria Luyben

Waalwijk 14 februari 1818 - 's-Hertogenbosch 21 november 1880

 
Duijvendak

Antoinette Cešilie Maria Luyben

Waalwijk 14 februari 1818 - 's-Hertogenbosch 21 november 1880

327
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 327-328
 
Genealogie
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1989) 327-328

Nederland's Adelsboek (1939) 474

n: vermelding in een voetnoot