afb.

Familie Luyben

 
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 327-328

n: vermelding in een voetnoot