Michiel Loutermans

's-Hertogenbosch 22 juli 1722 - < 1820

 
Duijvendak

Michiel Loutermans

327
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 327
 
Genealogie
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 327

Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch II (1910) 33, 35, 93, 191, 193

n: vermelding in een voetnoot