Franciscus Wilhelmus Loutermans

's-Hertogenbosch 18 augustus 1750 - 's-Hertogenbosch 14 januari 1820

 
Duijvendak

Franciscus Wilhelmus Loutermans

's-Hertogenbosch 18 augustus 1750 - aldaar 14 januari 1820

327
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 327
 
Genealogie
 
Kwartierstatenboek

Van Rijckevorsel-Van Heyst

134
L. de Gou e.a., Kwartierstatenboek (1958) 134
 
Afbeeldingen
  • 3 september 1831
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 327

Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch III (1910) 191n, 303

n: vermelding in een voetnoot