Antonius Johannes Loutermans

's-Hertogenbosch 26 januari 1780 - 's-Hertogenbosch 12 januari 1826

 
Duijvendak

Antonius Johannes Loutermans

327
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 327
 
Genealogie
 
Kwartierstatenboek

Van Rijckevorsel-Van Heyst

134
L. de Gou e.a., Kwartierstatenboek (1958) 134
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 327

n: vermelding in een voetnoot