afb.

Pieter Losecaat

Asten 20 maart 1746 - Leiden 12 februari 1825

 
Mommers

Losecaat, Pieter

457
A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest II (1953) 457
 
Literatuur en bronnenpublicaties

A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest II (1953) 457

J.B. Rietstap, 'Adelijke en voorname geslachten te 's-Hertogenbosch en in de Meijerij' in: Heraldieke Bibliotheek 5 ('s-Gravenhage 1876) 310

R.A. van Zuijlen, Naamlijst en wapenkaart der leden van de regering de pensionarissen, griffiers en secretarissen van 's Hertogenbosch (1863) XVI

n: vermelding in een voetnoot