afb. 1928

Pieter Hendrik Loeff

Baardwijk 12 oktober 1864 - 's-Hertogenbosch 4 april 1937

 
Dieben

Loeff (Mr. Pieter Hendrik)

82
H.J. Dieben, Biografisch Lexicon (1928) 82-83
 
Duijvendak

Mr. Pieter Hendrik Loeff

326
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 326-327
 
Functies

Mr. Petrus Josephus Henricus Loeff

71
J.M.A. Boots, P.H.A. Calis, F. van den Heuvel en W. de Vries, Het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch 1838-1988 (1988) 71
 
Genealogie
 
Kok

Loeff, mr. Pieter Hendrik

309
G.Chr. Kok, Van Raad van Brabant naar gerechtshof 's-Hertogenbosch (2008) 309
 
Afbeeldingen
  • 4 april 1937
  • 8 april 1937
 
Artikelen
1891

Pieter Hendrik Loeff

Hoofdelijke Verbintenissen volgens het Nederlandsche Recht: proefschrift ter verkrijging van den graad van Doctor in de Rechtswetenschap aan de Universiteit van Amsterdam...
Proefschrift, Universiteit van Amsterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid
C.N. Teulings (1891)
 
 
Literatuur en bronnenpublicaties

J.M.A. Boots, P.H.A. Calis, F. van den Heuvel en W. de Vries, Het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch 1838-1988 (1988) 71

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 326-327

G.Chr. Kok, Van Raad van Brabant naar gerechtshof 's-Hertogenbosch (2008) 141-143, 145, 158

n: vermelding in een voetnoot