afb.

Johannes Alouisius Loeff

Baardwijk 15 november 1858 - 's-Gravenhage 10 juli 1921 (62)

 
Duijvendak

Mr. Dr. Johannes Alouisius Loeff

326
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 326
 
Encyclopedie van Noord-Brabant

Loeff, Johannes Aloysius

418
Encyclopedie van Noord-Brabant 2 (1986) 418-419
 
Genealogie
 
Juten

mr. Johannes Alouisius Loeff

W.J.F. Juten, Kwartierstaten van Nederlandsche Katholieken (1907) No. 50
 
Onze Afgevaardigden

Mr. J.A. Loeff

211
Onze Afgevaardigden (1905) 210, 211
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociëteitsleven 1789-2019 (2019) 289

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 326

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Geschiedenis van Noord-Brabant (1996-1997) I. 230; II. 47, 72, 77

W.J.F. Juten, Kwartierstaten van Nederlandsche Katholieken (1907) No. 50

Onze Afgevaardigden (1905) 210, 211

n: vermelding in een voetnoot