afb. ca. 1935

Herman Isidor de Lieme

Amsterdam 9 november 1905 Auschwitz 31 mei 1944

 
Biografie

Over Herman Isidor de Lieme

Redactie Joods Monument, 7 april 2016
 
Genealogie
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Max Cahen, Joden van 's Hertogenbosch in mijn jeugd, 1920-1940, in anecdotische beschrijving : Een wandeling langs hun woningen (1979) 15

Centraal blad voor Israelieten in Nederland 36 (1935) 6

J. Michman e.a., Pinkas : Geschiedenis van de joodse gemeenschap in Nederland (1992) 425

Nieuw Israelietisch Weekblad 5 (1925) 5

Nieuw Israelietisch Weekblad 17 (1925) 2-3, 6

Truus Wertheim-Cahen e.a., In vrede en vriendschap (2014) 45, 62, 249

n: vermelding in een voetnoot