Franciscus Wilhelmus Lautermans

's-Hertogenbosch 18 juli 1750 - 's-Hertogenbosch 14 januari 1820

 
Mommers

Lautermans, Franciscus Wilhelmus

R.K.

450
A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest II (1953) 450
 
Literatuur en bronnenpublicaties

A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest II (1953) 450

A.F.O. van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch (1910) II. 93, 191

n: vermelding in een voetnoot