afb. Joseph Delin, 1862

Maria Josephina Catharina van Lanschot

's-Hertogenbosch 3 april 1837 - 's-Hertogenbosch 7 mei 1858

 
Duijvendak

Maria Josephina Catharina van Lanschot

's-Hertogenbosch 3 april 1837 - aldaar 7 mei 1858

325
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 325
 
Genealogie
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) Bijlage 99-102

Nederland's Adelsboek (1930) 497

n: vermelding in een voetnoot