afb.

Johannes Maria Godefridus (Jan) van Lanschot

's-Hertogenbosch 5 januari 1900 - Boxtel 12 januari 1983

Bankier; firmant van de fa. F. van Lanschot. Na te Tilburg de H.B.S. m. 5-j. c. te hebben doorloopen, is Van Lanschot van jongsaf in het bankvak opgeleid. Gedurende een jaar werkte hij bij de Geldersche Crediet-Vereeniging te Arnhem, vervolgens drie jaren te Kobe in Japan en te Shanghai bij de Nederlansche Handelsmaatschappij.
In 1928 werd hij in de zaak van zijn vader als firmant opgenomen. De bankiersfirma F. van Lanschot is in 1799 opgericht en sindsdien van vader op zoon overgegaan. Met Van Lanschot is de vijfde generatie der familie firmant in deze firma. Van Lanschot is lid van het bestuur van den bond voor den geld en effectenhandel in de provincie, gevest. te 's-Gravenhage, lid en bestuurslid van onderscheidene vereenigingen, lid van de kamer van Koophandel. In zijn vrie tijd wijdt Van Lanschot zich bij voorkeur aan de golfsport. Hij behoort tot de 12 beste golfspelers in Nederland.
iisg.nl
 
Genealogie
 
Wapenboek II

Wapenboek II der zeereerwaarden Heeren Broeders der Illustre Lieve Vrouwe Broederschap

29v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
 
Artikelen
1938

H. Brugmans

Lanschot, Johannes Maria Godefridus
Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld (1938) 894
 
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 466-467

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Geschiedenis van Noord-Brabant (1996-1997) II. 228

F.G.G. Govers, Het geslacht en de firma F. van Lanschot 1737-1901 XXV (1989) 30n, 267, 268

Frans Govers, Het Gewoel der Affaires (1987) 63, 74-77

Nederland's Adelsboek (1963) 161; (1969) 170; (1984) 458

C. Peeters, De Sint Janskathedraal te 's-Hertogenbosch (1985) 126, 130, 331

n: vermelding in een voetnoot