Godefridus van Lanschot

's-Hertogenbosch 23 maart 1793 - 's-Hertogenbosch 20 september 1886

 
Biografie

Godefridus van Lanschot

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
 
Duijvendak

Godefridus van Lanschot

323
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 323-324
 
Genealogie
 
Wapenboek II

Wapenboek II der zeereerwaarden Heeren Broeders der Illustre Lieve Vrouwe Broederschap

10v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
 
Artikelen
1972

F.G.G. Govers

Godefridus van Lanschot 1793-1886
Stichting Zuidelijk Historisch Contact XXV (1972) 207-214
 
 
Boeken
1972

F.G.G. Govers

Het geslacht en de firma F. van Lanschot 1737-1901
Stichting Zuidelijk Historisch Contact XXV | Tilburg 1972
 
 
Afbeeldingen

1886
     
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 462

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 88, 124, 323-324, t7.2, t7.6

Frans Govers, Het Gewoel der Affaires (1987) 40, 41

C. Peeters, De Sint Janskathedraal te 's-Hertogenbosch (1985) 328

n: vermelding in een voetnoot