afb.

Godefridus Ludovicus Hubertus (Fried) van Lanschot

's-Hertogenbosch 8 mei 1835 - 's-Hertogenbosch 4 januari 1907

 
Biografie

Godefridus Ludovicus Hubertus van Lanschot

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)  
 
Duijvendak

Godefridus Ludovicus Hubertus van Lanschot

's-Hertogenbosch 8 mei 1835 - aldaar 4 januari 1907

325
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 325
 
Genealogie
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) Bijlage 123, 126

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 325, t8.1, t8.3, t8.5

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Bankieren in Brabant in de loop der eeuwen LXXIII (1987) 283

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Geschiedenis van Noord-Brabant (1996-1997) I. 251, 252

J.J.M. Franssen, De Bossche arbeider in zijn werk- en leefmilieu in de tweede helft van de negentiende eeuw XXXIV (1976) 369

Frans Govers, Het Gewoel der Affaires (1987) 62, 64-65

Nederland's Adelsboek (1934) 149; (1938) 157; (1941) 154; (1949) 83; (1957) 49; (1960) 467; (1963) 50; (1966) 492; (1969) 60; (1977) 266

n: vermelding in een voetnoot