afb.

Godefridus Augustinus Wilhelmus (Fried) van Lanschot

's-Hertogenbosch 4 oktober 1868 - 's-Hertogenbosch 9 februari 1935

 
Biografie

Godefridus Augustinus Wilhelmus van Lanschot

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)  
 
Duijvendak

Godefridus Ludovicus Hubertus van Lanschot

's-Hertogenbosch 4 oktober 1868 - aldaar 9 februari 1935

325
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 325-326
 
Genealogie
 
Wapenboek II

Wapenboek II der zeereerwaarden Heeren Broeders der Illustre Lieve Vrouwe Broederschap

20v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 464

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 325-326

Frans Govers, Het Gewoel der Affaires (1987) 63, 70-71

n: vermelding in een voetnoot