afb.

Franciscus Augustinus Josephus van Lanschot

's-Hertogenbosch 10 februari 1833 - Rome 20 maart 1903

Geboren te 's-Hertogenbosch 10 Februari 1833. Was achtereenvolgens Substituut-Officier van Justitie en Officier van Justitie bij de Arrondissements-Rechtbank aldaar. Raadsheer in het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch. Stierf te Rome 20 Maart 1903, alwaar hij begraven ligt op Campo Santo dei Tedeschi.
Gedenkschrift van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant XIII (1937) 22-23
 
Biografie

Franciscus Augustinus Josephus van Lanschot

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)  
 
Duijvendak

Mr. Franciscus Augustinus Josephus van Lanschot

's-Hertogenbosch 10 februari 1833 - Rome 20 maart 1903

324
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 324
 
Genealogie
 
Juten

Mr. Franciscus Augustinus Joseph van Lanschot

W.J.F. Juten, Kwartierstaten van Nederlandsche Katholieken (1907) No. 49
 
Wapenboek II

Wapenboek II der zeereerwaarden Heeren Broeders der Illustre Lieve Vrouwe Broederschap

15v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
 
Artikelen
1906

Van der Does de Willebois

Stamboom van Lanschot
Studiebeurzen IV (1906) 607-610
 
1907

W.J.F. Juten

Genealogische Kwartierstaten van Nederlandsche Katholieken uit vroeger en later tijd
Bergen-op-Zoom (1907) Eerste Serie, No. 49
 
 
Boeken
1972

F.G.G. Govers

Het geslacht en de firma F. van Lanschot 1737-1901
Stichting Zuidelijk Historisch Contact XXV | Tilburg 1972
 
 
Afbeeldingen

20 maart 1903

20 maart 1903
   
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 463

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) 202

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 73, 88, 152, 324, t7.8, t8.1, t8.3, t8.5

J.J.M. Franssen, De Bossche arbeider in zijn werk- en leefmilieu in de tweede helft van de negentiende eeuw XXXIII (1976) 15

F.G.G. Govers, Het geslacht en de firma F. van Lanschot 1737-1901 XXV (1989) 141, 211, 212n, 230, 234, 235, 236, 237, 241, 243, 245, 247, 248, 249, 250, 257, 258, 259, 260, 261, 266, 298, 302

W.J.F. Juten, Kwartierstaten van Nederlandsche Katholieken (1907) No. 49

C. Peeters, De Sint Janskathedraal te 's-Hertogenbosch (1985) 100, 190

Th. A. Wouters, Van bedeling naar verheffing XI (1968) 470

n: vermelding in een voetnoot