Catharina Regina van Lanschot

's-Hertogenbosch 12 maart 1801 - 's-Hertogenbosch 23 mei 1877

 
Duijvendak

Catharina Regina van Lanschot

's-Hertogenbosch 12 maart 1801 - aldaar 23 mei 1877

324
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 324
 
Genealogie
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 324

C. Peeters, De Sint Janskathedraal te 's-Hertogenbosch (1985) 328

n: vermelding in een voetnoot