August Willem Johan van Lanschot

's-Hertogenbosch 25 juni 1867 - 's-Hertogenbosch 27 november 1923

 
Biografie

August W.J. van Lanschot

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
 
Duijvendak

August Willem Johan van Lanschot

's-Hertogenbosch 25 juni 1867 - 's-Hertogenbosch 27 november 1923

324
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 324
 
Genealogie
 
Wapenboek II

Wapenboek II der zeereerwaarden Heeren Broeders der Illustre Lieve Vrouwe Broederschap

19v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 325

n: vermelding in een voetnoot