afb. C.F. Cordes, 1870

Jan Louis Eduard Marie de Kuyper

's-Hertogenbosch 13 september 1845 - 's-Hertogenbosch 18 januari 1924

 
Duijvendak

Jhr. Mr. Jan Louis Eduard Marie de Kuyper

's-Hertogenbosch 13 september 1845 - aldaar 18 januari 1924

323
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 323
 
Genealogie
 
Juten

Jhr. Mr. Jan Louis Eduard Marie de Kuyper

W.J.F. Juten, Kwartierstaten van Nederlandsche Katholieken (1910) No. 44
 
Wapenboek II

Wapenboek II der zeereerwaarden Heeren Broeders der Illustre Lieve Vrouwe Broederschap

15v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
 
Wildeman

Jhr. Mr. Jan Louis Eduard Marie de Kuyper

M.G. Wildeman, 'De ridderschap van Noordbrabant : Stamdeelen der Leden 1814-1903' (1903) No. 89
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 453

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) Bijlage 17, 95, 97-98, 101, 105-106, 122, 129, 131-133, 136-137, 139, 141, 199, 215, 219, 225, 228-229

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 323

W.J.F. Juten, Kwartierstaten van Nederlandsche Katholieken (1910) No. 44

Nederland's Adelsboek (1928) 400; (1929) 416-417; (1932) 371; (1933) 423; (1937) 270, 413-414; (1941) 262-263; (1942) 560; (1948) 217-218; (1956) 158-159, 358-359; (1962) 68, 262-263; (1968) 68, 255-256; (1975) 194; (1983) 244, 513

n: vermelding in een voetnoot