afb. Fotopersbureau Het Zuiden, 1929

Manis Krijgsman

Purmerend 24 maart 1885 - 's-Hertogenbosch 18 maart 1942

 
Archief

Manis Krijgsman te 's-Hertogenbosch, 1920-1942(1958)

Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)
 
Ridderorden

Krijgsman, Maris

W. Baron Snouckaert van Schauburg e.a., De Nederlandsche ridderorden 1900-1936 (1937) 695
 
Literatuur en bronnenpublicaties

H.J. Dieben, Biografisch Lexicon (1928) 75-76

H.F.J.M. van den Eerenbeemt en L.P.L. Pirenne, 's-Hertogenbosch op de drempel van een nieuwe tijd (1960) 200

J.J.M. Franssen, De Bossche arbeider in zijn werk- en leefmilieu in de tweede helft van de negentiende eeuw XXXIV (1976) 376, 569

F.J. van Gaal, Socialisme en zelfstandige arbeidersbeweging in 's-Hertogenbosch 1886-1923 (1989) 26, 258, 260, 263, 265, 266, 269, 276, 277, 289, 290, 291, 299, 300, 301, 304, 311, 312, 316, 317, 346, 365, 366, 372, 373, 374, 376, 377, 380, 381, 382, 392, 425, 426, 445

W. Baron Snouckaert van Schauburg e.a., De Nederlandsche ridderorden 1900-1936 (1937) 695

Th. A. Wouters, Van verheffing naar begeleiding XII (1968) 7, 8, 9, 18, 39, 40, 49, 51, 71, 72, 74, 79, 83, 83n

n: vermelding in een voetnoot