afb.

Maria Hubertina Jacoba Isabella Koenen

's-Hertogenbosch 19 januari 1879 - Maastricht 10 juli 1959

 
Archief

Losse stukken en kleine collecties, 1533-1994

Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)
 
Encyclopedie van Noord-Brabant

Koenen, Marie

344
Encyclopedie van Noord-Brabant 2 (1985) 344
 
Genealogie
 
Literatuur en bronnenpublicaties

G.J. van Bork en P.J. Verkruijsse, De Nederlandse en Vlaamse auteurs (1985)

H.J. Dieben, Biografisch Lexicon (1928) 74

H.H. Knippenberg, Memoriaal. Herinneringsbeelden met enige portretten en naamregister (1949)

K. ter Laan, Letterkundig woordenboek voor Noord en Zuid (1952)

n: vermelding in een voetnoot