Jan Carel Koch

 
Functies
00-00-0000 predikant Wormerveer
14-05-1865 predikant 's-Hertogenbosch
01-07-1896 emeritus
 
Artikelen
1949

Van Alphen

dr Jan Carel Koch
Gekomen van Wormerveer 14 mei 1865, emeritus 1 juli 1896
Van Alphen's Nieuw Kerkelijk Handboek (1949) 265
 
 
Bronsveld
1865 's Hertogenbosch, 14 Mei. Heden morgen werd Ds. J.C. Koch Th. Dr., van Wormerveer herwaarts beroepen, als Herder en Leeraar onder ons bevestigd door zijnen ambtgenoot, onzen jongsten Leeraar, Ds. B.C.J. Mosselmans, met eene leerrede over 1 Kor. XII: 4. In de Avond-Godsdienstoefening aanvaardde de Bevestigde zijn dienstwerk in ons midden,sprekende naar aanleiding van Hand. I: 8b. Gij zijt mijne getuigen. (pag 422)
Literatuur
Dr. A.W. Bronsveld. Stemmen voor waarheid en vrede. Amsterdam 1865.