Gielis Kievits

? - 1582

 
Adriaenssen

De lakenmakers Kievits : 's-Hertogenbosch en Tilburg

door Leo Adriaenssen

94
95
Noten
1.RAT, Tilburg R 613, 24 maart 1661.
2.BHIC, Leen- en tolkamer 130, f 149, 23 juni 1628.
3.GAH, R 1323, f 372, 17 maart 1536. R 1324, f 21, 17 november 1535. RAT, Oisterwijk R 241, f 23v, 20 december 1537. ARAB, Rekenkamer 17156, 20 juli 1536.
4.RAT, Oisterwijk R 245, f 27v, 20 januari 1541.
5.RAT, Oisterwijk R 248, f 62, 28 april 1544.
6.RAT, Oisterwijk R 26, f 71, 1 september 1557; f 74v, 8 oktober 1557. R 264, f 22, 7 april 1560.
7.ARAB, Rekenkamer 17157, 3 maart 1540.
8.RAT, Oisterwijk R 264, f 32, 3 juli 1560. R 284, f 7, 1 maart 1585. R 311, f 82v, 1 september 1617.
9.ARAB, Rekenkamer 17163, 7 juli 1588. GAH, R 1416, f 138v, 17 september 1587.
10.GAH, N 2662, f 186, 18 maart 1602. Zie voor de triptiek: A.M. Koldeweij, In Buscoducis 1450-1629. Kunst uit de Bourgondische tijd te 's-Hertogenbosch. De cultuur van de late middeleeuwen en renaissance ('s-Hertogenbosch, 1990) 66.
11.RAT, Oisterwijk R 306. f 46, 3 juli 1612. R 307, f 66v, 19 oktober 1613. R 308, ff 55v en 56v, 18 september 1614.
12.H. Bots, I. Matthey en M. Meyer, Noordbrabantse studenten 1550-1750 (Tilburg, 1979) 421, no. 2703.
13.L.H.C. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's Hertogenbosch (5 dln.; Sint-Michielsgestel, 1870-1876) II, 250, 251.
14.GAH, N 2662, f 207, 1 maart 1603; f 217, 1 maart 1603.
15.RAT, Oisterwijk R 259, f 18v, i.m. 5 augustus 1598; f 19, 12 februari 1559. R 296, f 35v, 25 april 1604.
16.RAT, Oisterwijk R 293, f 15v, 6 april 1598. RHCE, Oirschot R 148, f 288, 22 april 1615.
17.RHCE, Oirschot R 147, f 19v, 20 januari 1610. R 148, f 147v, 28 april 1616.
18.RHCE, Oirschot R 147, f 458v, 4 september 1612.
19.RHCE, Oirschot R 150, los bij f 204,17 februari 1625. R 151, f 76, 8 april 1626.
20.GAH, R 1425, f 287, 29 februari 1604. RHCE, Oirschot R 146, f 80, 9 mei 1606.
21.GAH, OSA 3070, f XXV v, 23 mei 1597; f XXVI v, 24 juli 1597; f XXXII, 27 juli 1598; f XXXIX, 26 juli 1599; f LI, 24 juli 1601.
22.GAH, OSA 3070, f XXXIX, 26 juli 1599.
23.GAH, R 1419, f 312, 11 maart 1587.
24.GAH, R 1421, f 408v, 17 november 1590; f 413v, 7 december 1590. R 1409, f 305, 6 maart 1600.
De Brabantse Leeuw 56 (2007) 94-96
 
Artikelen
1990

E. van Lith

De Geseling van Christus
In Buscoducis 1450 1629 ('s-Hertogenbosch 1990) 66-67
 
2008

de Buurter

Oog in oog met verre verwanten
Brabants Dagblad vrijdag 18 april 2008
 
 
Literatuur en bronnenpublicaties

A.M. Koldeweij, In Buscoducis (1990) 53, 66; Bijdragen: 363

n: vermelding in een voetnoot