afb.

Jacob Kien

Utrecht 19 mei 1740 - 30 november 1803

 
Archief

839-2. Inventaris van archivalia van leden van de familie Kien 1699-1866

hetutrechtsarchief.nl
 
Mommers

Kien, Jacob

437
438
A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest II (1953) 437-438
 
Wapenboek II

Wapenboek II der zeereerwaarden Heeren Broeders der Illustre Lieve Vrouwe Broederschap

1v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
 
Kunstafbeeldingen

Anna Buck (1740-1795)

vervaardiger: Guillaume de (Guillaume Jean Joseph) Spinny
datering: 1765
techniek: olieverf op doek, 52.6 x 44.9 cm

centraalmuseum.nl
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 444

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, 's-Hertogenbosch in de Bataafse en Franse tijd (1955) 34, 35, 36, 41, 106

A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest II (1953) 437-438

J.B. Rietstap, 'Adelijke en voorname geslachten te 's-Hertogenbosch en in de Meijerij' in: Heraldieke Bibliotheek 5 ('s-Gravenhage 1876) 310

R.A. van Zuijlen, Naamlijst en wapenkaart der leden van de regering de pensionarissen, griffiers en secretarissen van 's Hertogenbosch (1863) XVI

n: vermelding in een voetnoot