Gillis Ketgen

Antwerpen ?

 
Leget

Testamenten gepasseerd voor notaris Gillis Ketgen sr. 1621-1660

De Antwerpenaar Gillis Ketgen heeft zijn carrière als notaris aangevangen in zijn geboortestad. Vrij spoedig daarna resideerde hij te 's-Hertogenbosch, waar hij kantoor hield in de Postelstraat en beëindigde zijn carrière in Antwerpen.
Hij werd als notaris geadmitteerd op 2 november 1629 door de Raad van Brabant te 's-Gravenhage, maar zal ongetwijfeld ook geadmitteerd zijn door de Souvereine Raad te Brussel. Van het oeuvre van notaris Gillis Ketgen is in het stadsarchief van 's-Hertogenbosch slechts één akte aanwezig: een besloten testament uit 16461. Zijn oeuvre is, samengevoegd in 6 banden, aanwezig in het gemeente archief van Antwerpen onder de nummers 2256 t/m 2261. In Band 2256 zijn de akten uit zijn eerste Antwerpse periode verzameld. In totaal 4 katernen, t/m f 160, over de periode 21 januari 1621 t/m 22 december 16222.
De acten van zijn tweede Antwerpse periode zijn opgenomen als laatste stuk van band 2261. Dit deel wordt gekarakteriseerd o.m. door het ontbreken van folionummers op de bladzijden.
Op 22 juni 1651 passeert hij zijn laatste testament te 's-Hertogenbosch, waarna het eerstvolgend testament voor hem gepasseerd wordt te Antwerpen op 9 december 1651. Behalve de testamenten zijn ook een aantal inventarissen opgemaakt voor deze notaris, vermeld.
Noten
1.Ten CATE, J.A. De notariele archieven in Noordbrabant (Min. van OKW, 's-Gravenhage 1957); N 2666, Verzamelband van diverse notarissen (1624 - 1725)
2.Ned. Archieven Blad f 56 83 (1979)
P.L. Leget-Kuijlen en J.N. Leget (Oss 1989)
 
Ten Cate

Gillis Ketgen

Geadmitteerd op 2 november 1629 door de Raad van Brabant te 's-Gravenhage

Besloten testament. 1646.
N.B. Gebonden in Inv. no. 2666.
De notariële archieven in Noord-Brabant door J.A. ten Cate ('s-Gravenhage 1957) 127, 447