afb. Franšois Xavier Joseph Jacquin, 1821

Frans Andries de Jonge

Zierikzee 27 september 1765 - Aken 8 augustus 1833

 
Mommers

Jonge, Frans Andries de

Ned. Herv.

434
A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest II (1953) 434
 
Wapenboek II

Wapenboek II der zeereerwaarden Heeren Broeders der Illustre Lieve Vrouwe Broederschap

6v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 427-428

A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest II (1953) 434

A.F.O. van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch (1910) II. 573

n: vermelding in een voetnoot