afb. François Xavier Joseph Jacquin, 1821

Frans Andries de Jonge

Zierikzee 27 september 1765 - Aken 8 augustus 1833 (67)

 
Duijvendak

mr. Frans Andries de Jonge

319
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 319
 
Genealogie
 
Mommers

Jonge, Frans Andries de

Ned. Herv.

434
A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest II (1953) 434
 
Wapenboek II

Wapenboek II der zeereerwaarden Heeren Broeders der Illustre Lieve Vrouwe Broederschap

6v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
 
Wildeman

mr. François Andries de Jonge

M.G. Wildeman, De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 30, 67
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 427-428

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) 15, 117, 182, 215, 327, 383

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 319

A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest II (1953) 434

Nederland's Adelsboek (1905) 387-388

A.F.O. van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch (1910) II. 573

M.G. Wildeman, De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 30, 67

n: vermelding in een voetnoot