afb. 1825-1849

Marinus Bonifacius Willem de Jonge van Zwijnsbergen

's-Hertogenbosch 19 augustus 1790 - 's-Hertogenbosch 22 mei 1864

 
Duijvendak

Marinus Bonifacius Willem de Jonge van Zwijnsbergen

319
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 319
 
Genealogie
 
Wapenboek II

Wapenboek II der zeereerwaarden Heeren Broeders der Illustre Lieve Vrouwe Broederschap

13v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
 
Wildeman

jhr. Marinus Bonifacius Willem de Jonge van Zwijnsbergen, heer van Dreischor

M.G. Wildeman, De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 30, 67
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 Bijlage 1 (2015) 15, 103, 117, 124, 132, 182, 197, 209, 226-227, 230, 232, 315, 317, 323

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 319

M.G. Wildeman, De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 30, 67

n: vermelding in een voetnoot