Johannes Gerardus Hendrikus Antonius van Hugenpoth

Zevenaar 6 september 1811 - 's-Hertogenbosch 22 december 1889

 
Duijvendak

Johannes Gerardus Hendrikus Antonius baron van Hugenpoth tot den Berenclaauw

Zevenaar 6 september 1811 - 's-Hertogenbosch 22 december 1889

318
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 318
 
Genealogie
 
Wapenboek II

Wapenboek II der zeereerwaarden Heeren Broeders der Illustre Lieve Vrouwe Broederschap

sedert 1318 gevestigd te 's Hertogenbosch

12v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
 
Wildeman

Johannes Gerardus Henricus Antonius baron van Hugenpoth

M.G. Wildeman, 'De ridderschap van Noordbrabant : Stamdeelen der Leden 1814-1903' (1903) No. 55
 
Afbeeldingen

11 november 1846
     
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 417

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) 230, 235, 389-390, 415, 438, 440-441, 444-445; Bijlage 16, 96-97, 118, 135, 137, 139, 187, 191, 193, 195, 207, 212, 218, 222-223, 225, 227-228

W.J.F. Juten, Kwartierstaten van Nederlandsche Katholieken (1910) Tweede Serie No. 36

Nederland's Adelsboek (1942) 641

Noordbrabants Historisch Jaarboek 33 (2016) 133, 137-138

n: vermelding in een voetnoot