Johannes Gerardus Hendrikus Antonius van Hugenpoth

Zevenaar 6 september 1811 - 's-Hertogenbosch 22 december 1889 (78)

 
Duijvendak

Johannes Gerardus Hendrikus Antonius baron van Hugenpoth tot den Berenclaauw

318
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 318
 
Genealogie
 
Wapenboek II

Wapenboek II der zeereerwaarden Heeren Broeders der Illustre Lieve Vrouwe Broederschap

12v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
 
Wildeman

Johannes Gerardus Henricus Antonius baron van Hugenpoth

M.G. Wildeman, De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 55
 
Afbeeldingen

11 november 1846
     
 
Literatuur en bronnenpublicaties

De Nederlandsche Leeuw 7 (1889) 72

Nederland's Adelsboek (1942) 641

Noordbrabants Historisch Jaarboek 33 (2016) 133, 137-138

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociëteitsleven 1789-2019 (2019) 286

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 417

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) 230, 235, 389-390, 415, 438, 440-441, 444-445; Bijlage 16, 96-97, 118, 135, 137, 139, 187, 191, 193, 195, 207, 212, 218, 222-223, 225, 227-228

W.J.F. Juten, Kwartierstaten van Nederlandsche Katholieken (1910) Tweede Serie No. 36

M.G. Wildeman, De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 55

n: vermelding in een voetnoot