afb. Theodoor Bohres (Duitsland ? - Groningen 1833), ca. 1820

Joannes Baldewijn Josephus Henricus Otto Antonius van Hugenpoth

Groessen 1 december 1776 - Boxmeer 23 mei 1850

 
Duijvendak

Jan Baldwin Joseph Hendrik Otto Anton baron van Hugenpoth tot den Berenclaauw

318
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 318
 
Genealogie
 
Wildeman

Jan Baldewijn Joseph Hendrik Otto Anton baron van Hugenpoth tot den Beerenclauw

M.G. Wildeman, 'De ridderschap van Noordbrabant : Stamdeelen der Leden 1814-1903' (1903) No. 8, 64
 
Artikelen
1903

M.G. Wildeman

Stamdeelen van Jan Baldewijn Joseph Hendrik Otto Anton baron van Hugenpoth tot de Beerenclauw.
De Ridderschap van Noordbrabant : Stamdeelen der Leden 1814-1903, 's-Gravenhage (1903) No. 8
 
1905

Redactie

Jan Baldewijn Joseph Hendrik Otto Anton baron van Hugenpoth
Nederland's Adelsboek (1905) 361
 
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) 114-115, 118-119, 121, 266-267, 269-272, 275-276, 278, 383, 410, 436, 438, 440-441, 444-445; Bijlage 1 (2015) 14, 38, 41, 95-97, 100, 104, 106, 116, 118, 120, 132, 134, 143, 160-161, 186-187, 189-191, 209, 212-213, 216, 220-222

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 318

A.F.J. van Kempen, Gouvernement tussen Kroon en Statenfacties LXXVI (1988) 24, 65-66, 70, 79, 83, 94, 115, 229, 266n, 336, 349, 352, 368

Nederland's Adelsboek (1905) 361; (1942) 642

M.G. Wildeman, De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 8, 64

n: vermelding in een voetnoot