afb. 1860-1899

Jan Baptista Constantius Josephus Carel Cornelis Maria van Hugenpoth

Boxmeer 11 januari 1816 - 's-Hertogenbosch 6 november 1877

 
Duijvendak

Mr. Jan Baptista Constantius Joseph Carel Cornelis Maria baron van Hugenpoth tot den Berenclaauw

Boxmeer 11 januari 1816 - 's-Hertogenbosch 6 november 1877

318
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 318
 
Genealogie
 
Wildeman

Mr. Jan Baptista Constantinus Josephus Carel Cornelis Maria baron van Hugenpoth tot den Beerenclauw

M.G. Wildeman, 'De ridderschap van Noordbrabant : Stamdeelen der Leden 1814-1903' (1903) No. 64
 
Artikelen
1903

M.G. Wildeman

Stamdeelen van Mr. Jan Baptista Constantius Josephus Carel Cornelius Maria baron van Hugenpoth tot de Beerenclauw.
De Ridderschap van Noordbrabant : Stamdeelen der Leden 1814-1903, 's-Gravenhage (1903) No. 64
 
1903

Redactie

Jan Baptist Constantinus Josephus Carel Cornelis Maria baron van Hugenpoth tot den Beerenclauw
Nederland's Adelsboek (1903) 301
 
1905

Redactie

Jan Baptist Constantinus Josephus Carel Cornelis Maria baron van Hugenpoth tot den Beerenclauw
Nederland's Adelsboek (1905) 362
 
 
Afbeeldingen

6 november 1877
     
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) 191, 271, 440-441; Bijlage 16, 95-97, 100, 104, 106, 108, 118, 120, 123, 132, 135, 137, 141, 187, 203, 209, 213, 218, 220-223, 225, 227-228

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 102, 139, 152, 318

Th.G.A. Hoogbergen, Over Geestdrift en Bevlogenheid : 75 jaar Ons Middelbaar Onderwijs 1916-1991 LXXXVI (1991) 54

Nederland's Adelsboek (1925) 325-326; (1929) 307; (1933) 304-305; (1935) 468; (1937) 303-304; (1939) 478; (1942) 643; (1953) 380-381; (1956) 206-207; (1957) 49; (1959) 327; (1965) 331; (1971) 330; (1980) 324

n: vermelding in een voetnoot