afb. 12 oktober 1951

Jan Baptist Willem Baron van Hugenpoth tot den Beerenclauw

's-Hertogenbosch 9 mei 1864 - 's-Hertogenbosch 12 oktober 1951

 
Duijvendak

Mr. Jan Baldwin Willem baron van Hugenpoth tot den Berenclaauw

's-Hertogenbosch 9 mei 1864 - aldaar 12 oktober 1951

318
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 317-318
 
Genealogie
 
Artikelen
1903

Redactie

Jan Baptista Willem baron van Hugenpoth tot den Beerenclaauw
Nederland's Adelsboek (1903) 301
 
1905

Redactie

Jan Baptista Willem baron van Hugenpoth tot den Beerenclaauw
Nederland's Adelsboek (1905) 362-363
 
 
Boeken
1890

Jan Baptist Willem van Hugenpoth tot den Beerenclaauw

De gevolgen van borgtocht tusschen den schuldeischer en den borg
Leiden Somerwil 1890
 
 
Afbeeldingen

12 oktober 1951
     
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) 466; Bijlage 18, 95, 97, 100, 120, 136-137, 140-141, 209, 216, 220

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 317-318

J.J.M. Franssen, De Bossche arbeider in zijn werk- en leefmilieu in de tweede helft van de negentiende eeuw XXXIII (1976) 15

F.G.G. Govers, Het geslacht en de firma F. van Lanschot 1737-1901 XXV (1989) 241, 242

Nederland's Adelsboek (1925) 326-327; (1929) 308; (1933) 305-306; (1934) 149; (1936) 496; (1937) 304, 427; (1938) 524, 547; (1940) 615; (1942) 644-645; (1949) 83; (1956) 207-208; (1957) 49, 343; (1962) 109; (1963) 339; (1968) 110-111; (1969) 354; (1975) 241-242; (1978) 161; (1983) 306

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 230

E.B.F.F. Wittert van Hoogland, Portret-album van den Nederlandsche adel (1937) XLI

H.J. Zomerdijk, Het muziekleven in Noord-Brabant 1770-1850 LI (1981) 258

n: vermelding in een voetnoot